0

Selecteer uw taal

Selecteer uw gewenste taal:

Winkelmandje
0 producten: € 0,00 + gratis proefjes! Nog € 25,00 en u betaalt GÉÉN verzendkosten!

Veilig shoppen

Garantie

Parfumswinkel.nl is aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Voor meer zekerheid bij het kopen via internet of per post heeft de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie het keurmerk Thuiswinkel Waarborg. Dit keurmerk is opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond staat garant voor de goede kwaliteit van onze artikelen en een altijd correcte service.

Parfumswinkel.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Garantie is een lastig onderwerp. Zoals ook in de Algemene Voorwaarden staat, gelden voor garantie in beginsel al wettelijke regels en dat leidt soms tot verwarring. Dit is afhankelijk per product, het een product gaat namelijk langer mee dan het ander. Hiervoor hanteren wij het wettelijke garantietermijn. Per incident kijken wij naar dit wettelijk termijn en kijken wij hoe wij samen met onze klant dit zo goed mogelijk kunnen oplossen. Wij zullen altijd met u meedenken!
Wilt u zicht beroepen op het garantietermijn? Dit kan met behulp van onze garantieprocedure.

 1. U neemt per e-mail contact met ons op. Hierin beschrijft u wat het probleem is, en indien dat mogelijk is, stuurt u foto’s mee van het product.
 2. Wij bekijken het probleem en beoordelen of het gaat om een fabricagefout of een gebruiksfout. Indien noodzakelijk, vragen wij u het product naar ons toe te zenden voor verdere beoordeling.
 3. Wij kijken of dit binnen het garantietermijn van het betreffende product valt. Indien dit zo is, ruilen wij het product kosteloos voor u om. Valt het buiten de garantieperiode, dan kijken wij samen met u om toch tot een geschikte oplossing te komen.

Privacy Beleid

Dit is de website van http://www.parfumswinkel.nl

Ons vestigingsadres is:
Cahorslaan 24
5627BX Eindhoven
Nederland


Ons postadres is:
Cahorslaan 24
5627BX Eindhoven
Nederland


Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 51448742
Ons B.T.W.-nummer is NL.850021704.B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij 

 • uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke
 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

  Deze informatie wordt gebruikt 
 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker
 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
 • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden
  De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

  Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) 
 • om uw voorkeuren te registreren
 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
 • om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren
 • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden
 • om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt
 • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

  We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

  Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

  Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

  U heeft altijd recht op verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

  Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?


  Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 
 • Per email: [email protected]
 • Per telefoon: 085-40 111 18

  Over communicatie per e-mail

  Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

  Over communicatie per brief

  Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres..

  Over communicatie per telefoon

  Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres..

  Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl. 

  Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy-beleid». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

  Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

  Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

  Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Persoonlijke gegevens

Parfumswinkel.nl gebruikt de door u opgegeven persoonlijke gegevens (naam,adres) voor de verzendlabel van de bestelde producten.
Voor het aanmaken van de pakbon worden ook de opgegeven naam en adres gebruikt.
Het emailadres wordt gebruikt om u te informeren omtrend de bestelling en verzending van de producten en indien u dit wenst voor het toezenden van de nieuwsbrief van Parfumswinkel.nl.
Uw persoonsgegevens worden aan niemand ter beschikking gesteld.

Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens kunt u ons dit per email laten weten. Parfumswinkel.nl deelt u dan per email mede wat, waarom en hoe uw persoonsgegevens vastgelegd zijn.

Parfumswinkel is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Nederland. Dit is een openbaar register. Dit register is door iedereen te raadplegen.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Rechten

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle op deze website geplaatste content, websiteontwerp, layout en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Parfumswinkel.nl. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parfumswinkel.nl.

Google Sitestatistieken

Op onze pagina's wordt gebruik gemaakt van Google Sitestatistieken voor het bijhouden van conversies.

Beveiligde Internetverbinding voor uw persoons- en betalingsgegevens

Tijdens het invoeren van uw persoons- en betalingsgegevens is de verbinding tussen u en Parfumswinkel.nl beveiligd. Dit betekent dat uw gegevens versleuteld over internet verstuurd worden. U kunt een beveiligde verbinding herkennen aan het gesloten "slotje" in uw internetbrowser.

 • Bedenktermijn
  14 dagen bedenktijd
 • Gratis proefje(s)
  bij iedere bestelling
 • Gratis verzending
  bij iedere bestelling boven de € 25
 • Gemakkelijk en veilig betalen
  iDeal, MasterCard, Visa, Billink

Kom ook eens langs bij onze parfumerie

Winkel
Wat is uw vraag?